+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Słownik pojęć

Umowa o dzieło a umowa zlecenia

Umowa o dzieło a umowa zlecenia

  • 10 października 2017
  • Aleksandra Pejczar – radca prawny
  • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Umowa o dzieło – umowa, na podstawie której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, należy do tzw. umów rezultatu (tj. umów, w przypadku których istotny jest efekt działania przyjmującego zamówienie) Umowa zlecenia –…

Ruch drogowy: Mandat a grzywna

Ruch drogowy: Mandat a grzywna

Bardzo łatwo można zostać sprawcą wykroczenia drogowego, chociażby w skutek roztargnienia czy nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Z uwagi na to warto zapoznać się z najnowszymi zmianami w prawie oraz podstawowymi pojęciami związanymi z wykroczeniami na drodze. Z początkiem 2017 r. Ministerstwo…

Zabezpieczenie majątkowe

Zabezpieczenie majątkowe

  • 11 maja 2016
  • Marta Langner - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Jak zabezpieczyć roszczenie przed wydaniem sądowego wyroku? W jaki sposób uchronić się przed negatywnymi skutkami przewlekłości postępowania? Służy temu opisana poniżej instytucja sądowego zabezpieczenia roszczenia. Zgodnie z art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd…

1 2

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!