+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Słownik pojęć

Zabezpieczenie majątkowe

Zabezpieczenie majątkowe

  • 11 maja 2016
  • Marta Langner - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Jak zabezpieczyć roszczenie przed wydaniem sądowego wyroku? W jaki sposób uchronić się przed negatywnymi skutkami przewlekłości postępowania? Służy temu opisana poniżej instytucja sądowego zabezpieczenia roszczenia. Zgodnie z art. 730 Kodeksu postępowania cywilnego w każdej sprawie cywilnej podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia…

Wizerunek – dobro chronione prawem

Wizerunek – dobro chronione prawem

  • 11 lutego 2016
  • Daniel Rybarczyk – aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Problematyka ochrony wizerunku została uregulowana w rozdziale 10 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis art. 81 tej ustawy, który należy poddać analizie, ma charakter szczególny w stosunku do większości przepisów tego aktu prawnego, gdyż ogranicza swobodę wypowiedzi twórczej ze względu na poszanowanie dóbr…

Alimenty i obowiązek alimentacyjny

Alimenty i obowiązek alimentacyjny

  • 13 listopada 2015
  • Daniel Rybarczyk – aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Obecnie poprzez alimenty rozumie się środki utrzymania i wychowania potrzebne do zapewnienia wyżywienia, ale również odzieży, mieszkania, leczenia czy też zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych. Od pojęcia alimentów należy odróżnić pojęcie „obowiązku alimentacyjnego”, które oznacza powinność dostarczania środków, utrzymania i wychowania pewnej grupie osób, którą łączą ze zobowiązanym…

1 2

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!