+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Działalność nieewidencjonowana

Działalność nieewidencjonowana

  • 31 stycznia 2019
  • Sandra Sordon - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Dorabiasz w 2019 r.? Sprawdź, czy musisz zarejestrować działalność gospodarczą!

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo Przedsiębiorców działalności gospodarczej nie stanowi działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej.

Prowadzenie działalności nierejestrowanej nie wymaga zgłoszeń do ZUS ani do ubezpieczenia zdrowotnego. Przychody i poniesione koszty uzyskania przychodów z tytułu prowadzenia nierejestrowanej działalności podatnik wykazuje w zeznaniu rocznym PIT-36 w części “Inne źródła”.

Jeżeli przychód należny z działalności, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy, przekroczył w danym miesiącu wysokość określoną w ust. 1, działalność ta staje się działalnością gospodarczą, począwszy od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości, o którym mowa w ust. 1.

W 2019 r., w związku z podwyższeniem minimalnego wynagrodzenia za pracę, należy zweryfikować swoje przychody i ewentualnie zgłosić wniosek do CEDIG. Ustawa przewiduje 7 dniowy termin na złożenie wniosku od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Tags: , , , ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!