+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Maj 2015 miesiącem zmian dla kierowców

Maj 2015 miesiącem zmian dla kierowców

 • 1 maja 2015
 • Sławomir Kołodziejczyk - radca prawny
 • Kategoria wpisu: Aktualności

W ubiegłym miesiącu, na przestrzeni zaledwie dwóch tygodni miały miejsce trzy niezwykle istotne zmiany dotyczące przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Zakres zmian wdrożonych w życie powinien zainteresować każdego użytkownika dróg, a w szczególności rodziców posiadających dzieci oraz tych, którym nie obca jest szybka jazda w szczególności w terenie zabudowanym.

Przewożenie dziecka w foteliku

Nowelizacja z 15 maja 2015 r. wdrożyła przepisy unijne, a w szczególności dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/37/UE z dnia 27 lutego 2014 r. dotyczącą przewożenia dorosłych i dzieci. Poprzednie przepisy stanowiły, że dziecko w wieku do 12 lat nie przekraczające 150 cm wzrostu w pojeździe posiadającym pasy bezpieczeństwa powinno być przewożone w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do przewożenia dzieci odpowiadającym wadze i wzrostowi dziecka oraz właściwym warunkom technicznym. Omawiana zmiana zniosła kryterium wieku. Obecnie dziecko mające mniej niż 150 cm wzrostu powinno być przewożone w foteliku bezpieczeństwa dla dziecka lub innym urządzeniu przytrzymującym dla dzieci zgodnym z masą i wzrostem dziecka oraz właściwymi warunkami technicznymi określonymi w przepisach UE lub regulaminach EKG ONZ dotyczących urządzeń przytrzymujących dla dzieci w pojeździe.

Ustawodawca wymienia również kategorie pojazdów, w których obowiązują przepisy dotyczące przewożenia dzieci. Są to:

 1. a) samochody osobowe – mające nie więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy
 2. b) samochody ciężarowe (dostawcze) lub ciężarowo – osobowe – zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków o masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t. lub samochody specjalne nie przekraczające wskazanej masy
 3. c) samochody ciężarowe – zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków o masie całkowitej przekraczającej 3,5 t

Foteliki bezpieczeństwa dla dzieci oraz inne urządzenia muszą być instalowane w pojeździe zgodnie z zleceniami producenta, wskazującymi , w jaki sposób urządzenie może być bezpiecznie stosowane. Warto zaznaczyć, że wykroczenie stanowi także przewożenie dziecka w foteliku nieprawidłowo zainstalowanym.

Od powyższych zasad ustawodawca przewidział szereg wyjątków. Przepisy zezwalają bowiem na przewożenie w autach osobowych, ciężarowo- osobowych, ciężarowych wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dzieci mających co najmniej 135 cm wzrostu zapiętych tylko pasami bezpieczeństwa w przypadku, gdy ze względu na masę i wzrost dziecka nie jest możliwe zapewnienie fotelika bezpieczeństwa lub innego urządzenia przytrzymującego. Ponadto istnieje możliwość przewożenia na tylnym siedzeniu trzeciego dziecka w wieku co najmniej 3 lat zapiętego w pasy bezpieczeństwa w przypadku, gdy dwoje dzieci jest przewożonych w fotelikach i nie ma możliwości zainstalowania trzeciego.

Przewożenie w sposób zgodny z przepisami najmłodszych pasażerów to nie tylko obowiązek prawny. Po pierwsze zapewniamy im w ten sposób bezpieczeństwo podczas jazdy samochodem, po drugie – i nie mniej ważne – uczymy dzieci podstawowych zasad bezpieczeństwa. Dbajmy o swoje dzieci także każdego dnia w ruchu drogowym.

Jedynie ku przestrodze warto wspomnieć, iż za przewożenie dzieci bez fotelika grozi mandat w wysokości 150 zł oraz 6 punktów karnych.

Kierowco – zwolnij

Kolejna majowa zmiana obowiązująca od 18 maja 2015 r. zaostrzyła sankcje wobec kierowców nadużywających prędkości w ternie zabudowanym. Zgodnie z nowymi przepisami prawo jazdy można stracić za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h oraz za przewożenie za dużej liczby osób w aucie – większej niż wpisanej do dowodu rejestracyjnego pojazdu. Prawo jazdy traci się na 3 miesiące.

W czasie trwania kary nie warto „siadać za kółkiem”. Kierowca, który zostanie złapany na kierowaniu pojazdu podczas jej trwania, nie odzyska prawa jazdy przez kolejne 3 miesiące, co w sumie daje pół roku. Gdy po raz drugi zostanie przyłapany na kierowaniu samochodu, prawo jazdy zostanie cofnięte mu przez starostę. By je odzyskać trzeba będzie spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom, które po raz pierwszy ubiegają się o prawo jazdy.

Nigdy nie jeżdżę po alkoholu

Kolejna zmiana z 18 maja 2015 r. stanowi swoistą próbę ograniczenia liczby pijanych kierowców poruszających się po polskich drogach. W samym tylko 2014 r. liczba zatrzymanych pijanych kierowców wyniosła blisko 132,5 tys.

Za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości kierowca karany będzie zakazem prowadzenia pojazdów na minimum 3 lata oraz grzywną w wysokości min. 5 tys. zł dla osoby, która pierwszy raz jechała w stanie nietrzeźwości oraz min. 10 tys. zł dla osób za ponowne prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości. Kara finansowa za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości to min. 10 tys. zł. Za jazdę w stanie nietrzeźwości oraz za spowodowanie wypadku w stanie nietrzeźwości można ukarać kierowcę zakazem prowadzenia pojazdów na okres 15 lat (wcześniej 10), minimalny okres na jaki zakaz będzie orzekany to 3 lata.

Zmiana wprowadza również możliwość wyposażenia aut prowadzonych przez osoby skazane za jazdę po pijanemu w blokadę alkoholową (tzw. alcolock). Taka blokada uniemożliwiałaby uruchomienie samochodu w przypadku, gdy poziom alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekraczałby 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jest to próg, od którego rozpoczyna się „stan po spożyciu alkoholu”. Obowiązek stosowania alcolocków dotyczyłby tych kierowców, którzy będą się starać o przywrócenie uprawnień, gdy orzeczono wobec nich zakaz prowadzenia pojazdów.

Prowadzenie bez uprawnień

Nowelizacja dotyczyła również co raz częstszego problemu poruszania się po drogach bez wymaganych uprawnień. Za kierowanie pojazdem bez prawa jazdy nakładana będzie kara grzywny. Istnieje również możliwość orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów, o czym będzie decydował sąd (do tej pory jedynie kara grzywny). Osoby, które wcześniej w drodze decyzji administracyjnej miały cofnięte uprawnienie do kierowania pojazdem, będą karane grzywną, ograniczeniem wolności albo pozbawieniem wolności do 2 lat. Oprócz tego sąd będzie mógł orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

A może „anglikiem”

Na skutek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 08 lipca 2014 r., sygn. akt I OSK 2951/12 od piątku 29 maja 2015 r. można w Polsce zarejestrować samochód osobowy z kierownicą po prawej stronie, tzw. anglika. Dotychczas w Polsce nie można było rejestrować samochodów z kierownicą po prawej stronie. Od restrykcyjnego prawa był tylko jeden wyjątek – auta zabytkowe na żółtych tablicach rejestracyjnych. Od 29 maja 2015 r. wydziały komunikacji będą rejestrowały „angliki”, ale po spełnieniu przez ich właścicieli pewnych warunków. Jakich?

Przede wszystkim rejestracja samochodu z Anglii będzie możliwa jeśli:

 1. a) jest to nowy pojazd kategorii M1 (samochód osobowy dla maksymalnie ośmiu pasażerów) objęty świadectwem homologacji typu WE albo
 2. b) był już uprzednio zarejestrowany na terytorium jednego z państw członkowskich UE.

Przewidywane są pewne ograniczenia w rejestracji “anglików”. Wynikają one z zasad bezpieczeństwa poruszania się takimi samochodami po polskich drogach. Wymagane będzie:

 • odpowiednie dostosowanie świateł przednich i tylnego reflektora przeciwmgłowego do ruchu prawostronnego,
 • wyposażenie w prędkościomierz wskazujący prędkość w km/h albo jednocześnie w km/h i mph,
 • lusterko zewnętrzne (lewe wsteczne), które umożliwi obserwację obszaru po lewej stronie pojazdu pod kątem zapewnienia kierowcy odpowiedniego pola widoczności. W tym przypadku bardzo pomocne przy wyprzedzaniu będą specjalne lusterka peryskopowe.

A jak na zmiany mogą zareagować ubezpieczyciele? Do tej pory ubezpieczenie pojazdu przystosowanego do ruchu lewostronnego było bardzo trudne. Ubezpieczyciele niechętnie patrzyli na tego typu auta, które poruszały się po polskich drogach. Ograniczona widoczność przy wyprzedzaniu ogranicza bezpieczeństwo i zapewne znajdzie odzwierciedlenie w wysokości stawek ubezpieczenia komunikacyjnego dla tych aut..


FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!