+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Ruch drogowy: Mandat a grzywna

Ruch drogowy: Mandat a grzywna

Bardzo łatwo można zostać sprawcą wykroczenia drogowego, chociażby w skutek roztargnienia czy nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Z uwagi na to warto zapoznać się z najnowszymi zmianami w prawie oraz podstawowymi pojęciami związanymi z wykroczeniami na drodze.

Z początkiem 2017 r. Ministerstwo Sprawiedliwości zaostrzyło przepisy o ruchu drogowym. Zwiększone zostały sankcje za spowodowanie wypadku, kierowanie pod wpływem alkoholu i substancji odurzających, ucieczkę przed policją oraz kierowanie pojazdem pomimo zakazu sądowego lub bez uprawnień. Wykroczenia drogowe w przypadku których wszczęto postępowanie przedawniać się będą z upływem 3 lat. Zlikwidowana została również luka prawna pozwalająca na uniknięcie odebrania prawa jazdy poprzez niewydanie go funkcjonariuszom.

W drodze mandatu karnego na sprawcę wykroczenia nakładana jest kara pieniężna w postępowaniu pozasądowym zwykle przez funkcjonariusza policji. Najczęściej występującym jest mandat kredytowany, którego uprawomocnienie następuje z chwilą pokwitowania jego odbioru. Górna i dolna granica wysokości mandatu określona jest ustawowo. Sprawca wykroczenia ma prawo odmówić przyjęcia mandatu, co skutkuje przekazaniem sprawy na drogę postępowania sądowego. Mimo że przyjęcie takiego mandatu generalnie oznacza przyznanie się do winy i prawomocne zakończenie postępowania, w praktyce istnieją możliwości uchylenia prawomocnego mandatu na drodze postępowania sądowego.

Kara grzywny w sądowym postępowaniu wykroczeniowym jest sankcją wymierzaną za sprawy wykroczenia przez Sąd. Przy ustalaniu winy oraz wymiaru grzywny Sąd nie jest związany wcześniejszymi ustaleniami funkcjonariuszy. W postępowaniu sądowym sprawca ma szersze możliwości obrony, ale też musi liczyć się z możliwością otrzymania surowszej kary i ewentualnym obowiązkiem zapłacenia kosztów postępowania. Od wyroku sądu I instancji przysługuje apelacja.

Tags:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!