+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Umowa o dzieło a umowa zlecenia

Umowa o dzieło a umowa zlecenia

  • 10 października 2017
  • Aleksandra Pejczar – radca prawny
  • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Umowa o dzieło – umowa, na podstawie której przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia, należy do tzw. umów rezultatu (tj. umów, w przypadku których istotny jest efekt działania przyjmującego zamówienie)

Umowa zlecenia – umowa, na podstawie której przyjmujący zlecenie zobowiązuje się dokonać określonych czynności prawnych bądź wykonać określone usługi dla dającego zlecenie, zasadniczo za zapłatą wynagrodzenia (chyba że z umowy bądź z okoliczności wynika, że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia), nie wymaga zachowania szczególnej formy, należy do tzw. umów starannego działania

Czy wiedzieliście Państwo, że zgodnie z definicją umowy zlecenia z art. 734 Kodeksu cywilnego jej przedmiotem jest dokonanie przez przyjmującego zlecenie dla zlecającego wyłącznie określonej czynności prawnej? Z formalnoprawnego punktu widzenia wykonywanie wszelkich innych czynności należałoby raczej zakwalifikować jako świadczenie usług w rozumieniu art. 750 Kodeksu cywilnego, a nie – jak się potocznie rozumie – wykonywanie zlecenia.

Tags: ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!