+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Alimenty i obowiązek alimentacyjny

Alimenty i obowiązek alimentacyjny

  • 13 listopada 2015
  • Daniel Rybarczyk – aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Obecnie poprzez alimenty rozumie się środki utrzymania i wychowania potrzebne do zapewnienia wyżywienia, ale również odzieży, mieszkania, leczenia czy też zaspokojenia potrzeb kulturalnych i edukacyjnych. Od pojęcia alimentów należy odróżnić pojęcie „obowiązku alimentacyjnego”, które oznacza powinność dostarczania środków, utrzymania i wychowania pewnej grupie osób, którą łączą ze zobowiązanym stosunki pokrewieństwa lub powinowactwa.

W zwykłych stosunkach rodzinnych alimenty zwykle przekazywane są „w naturze” jako np. żywność, odzież czy środki higieniczne. Rodzice dbają o swoje dzieci i wychowują je. Podobnie dzieci opiekują się swoimi rodzicami, gdy ci znajdują się już w podeszłym wieku. W przypadku natomiast dochodzenia alimentów na drodze sądowej, przybierają one postać określonej sumy pieniężnej.

Ciekawostka: słowo „alimenty” pochodzi od łacińskiego słowa „alimentum” oznaczającego żywność.

Zgodnie z art. 128 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, obowiązek alimentacyjny obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Trzeba również pamiętać, że przepisy prawa przewidują kolejność zaspokajania obowiązku alimentacyjnego przez następujące po sobie osoby. W pierwszej kolejności zobowiązany z tytułu alimentów jest małżonek lub były małżonek. Następnie obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (tj. dzieci, wnuki), potem wstępnych (tj. rodziców, dziadków) i dopiero na końcu rodzeństwo.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy odrębnie reguluje również obowiązek pomiędzy przysposobionym i przysposabiającym. Bardzo duży nacisk w prawie polskim kładzie się na obowiązek alimentacyjny łączący małoletnie dzieci i ich rodziców. Rodzice bowiem nie mogą się zwolnić z takiego obowiązku. Zwolnienie może jedynie dotyczyć obowiązku w stosunku do dzieci pełnoletnich i również przy zaistnieniu szczególnych okoliczności..


FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!