+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania – co dalej?

Przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania – co dalej?

 • 16 lutego 2016
 • Kamil Cieżkowicz - aplikant adwokacki
 • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Niekiedy w toku postępowań cywilnych dochodzi do sytuacji gdy Sąd II instancji rozstrzyga, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, z tego powodu uchyla wyrok Sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazana sytuacja jest szczególnie niekorzystna dla powodów, którzy często po długim postępowaniu pierwszoinstancyjnym, po którym osiągają wygraną przed Sądem…

Wizerunek – dobro chronione prawem

Wizerunek – dobro chronione prawem

 • 11 lutego 2016
 • Daniel Rybarczyk – aplikant radcowski
 • Kategoria wpisu: Słownik pojęć

Problematyka ochrony wizerunku została uregulowana w rozdziale 10 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Przepis art. 81 tej ustawy, który należy poddać analizie, ma charakter szczególny w stosunku do większości przepisów tego aktu prawnego, gdyż ogranicza swobodę wypowiedzi twórczej ze względu na poszanowanie dóbr…

Dostęp do informacji o postępowaniu przetargowym

Dostęp do informacji o postępowaniu przetargowym

 • 9 lutego 2016
 • Aleksandra Pejczar – radca prawny
 • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Do podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznych (w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej) wpływa coraz więcej wniosków w przedmiocie udostępnienia konkretnych informacji. Powodem tego zjawiska jest przede wszystkim bardzo szeroka definicja pojęcia informacji publicznej, która jednocześnie wyznacza zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie…

Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania – rewolucyjne zmiany w postępowaniu administracyjno-sądowym

Skarga na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania – rewolucyjne zmiany w postępowaniu administracyjno-sądowym

 • 4 lutego 2016
 • Aleksandra Pejczar – radca prawny
 • Kategoria wpisu: Warto wiedzieć

Dnia 15 sierpnia 2015 roku weszła w życie bardzo duża nowelizacja ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa z dnia 9 kwietnia 2015 roku o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi). Nowelizacja wprowadziła wręcz rewolucyjne zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Przede wszystkim zasadniczo rozszerzono możliwości…

1 ... 22 23 24 25 26 ... 28

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!