+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Uprawnienia dziadków do kontaktów z wnukami

Uprawnienia dziadków do kontaktów z wnukami

 • 12 października 2015
 • Daniel Rybarczyk – aplikant radcowski
 • Kategoria wpisu: Warto wiedzieć

Kontakty z dzieckiem jako instytucja odrębna od władzy rodzicielskiej została uregulowana w art. 113 – 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. O ile jednak kontakty pomiędzy rodzicami a ich dziećmi są tym rodzajem kontaktów, którym ustawodawca poświęcił z naturalnych przyczyn najwięcej uwagi, to nie należy zapominać, iż prawo do kontaktów z dzieckiem przysługuje…

Działalność gospodarcza – jaką formę organizacyjno-prawną wybrać? Część I

Działalność gospodarcza – jaką formę organizacyjno-prawną wybrać? Część I

 • 1 października 2015
 • Kamila Mizera - aplikant radcowski
 • Kategoria wpisu: Warto wiedzieć

Podjęcie się prowadzenia własnego biznesu dla wielu jest jedną z najważniejszych decyzji w życiu. Jest zwykle poprzedzona rozważeniem kluczowych kwestii związanych ze sferą majątkową i organizacyjną. Analiza różnych kwestii w dużym uproszczeniu służy dokonaniu właściwego wyboru w zakresie tego, w jakiej formie organizacyjno-prawnej dana działalność gospodarcza powinna…

Dodatkowe zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym

Dodatkowe zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym

 • 30 sierpnia 2015
 • Aleksandra Pejczar – radca prawny
 • Kategoria wpisu: Warto wiedzieć

Zgodnie z art. 730 1 § 1 k.p.c. udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia. W myśl art. 730 1 § 2 k.p.c. interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie…

Możliwości dodatkowego zatrudnienia pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej

Możliwości dodatkowego zatrudnienia pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej

 • 27 lipca 2015
 • Kamila Mizera – radca prawny
 • Kategoria wpisu: Warto wiedzieć

Co do zasady, pracownik oraz pracodawca mogą wzajemnie współpracować jedynie na podstawie umowy o pracy. Zatrudnienie nie musi mieć jednak charakteru pracowniczego. Praca może być świadczona także na podstawie umów cywilnoprawnych. Zgodnie z art. 3531 ustawy z dnia 23.04.1964 r. kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2014 poz. 121), strony…

1 ... 25 26 27 28

FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!