+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Okiem eksperta

Wezwanie do sądu w roli świadka – jak usprawiedliwić swoją nieobecność i czy można odmówić składania zeznań? Część II

Wezwanie do sądu w roli świadka – jak usprawiedliwić swoją nieobecność i czy można odmówić składania zeznań? Część II

 • 11 marca 2016
 • Sławomir Kołodziejczyk - radca prawny
 • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Otrzymaliśmy korespondencję z sądu, z której wynika, że jesteśmy wzywani w charakterze świadka na rozprawę. Z treści pisma dowiadujemy się o terminie i miejscu, w którym mamy się stawić. Okazuje się jednak, że niestety jest to niemożliwe. Jakie okoliczności usprawiedliwiają nieobecność w sądzie? O tym piszemy dziś w naszym poradniku. Obowiązek stawiennictwa Podstawowym obowiązkiem osoby wezwanej…

Wyłączenie wspólnika w sp. z o.o. – tylko na podstawie orzeczenia sądu!

Wyłączenie wspólnika w sp. z o.o. – tylko na podstawie orzeczenia sądu!

 • 23 lutego 2016
 • Kamila Mizera - aplikant radcowski
 • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

W polskim systemie prawnym wyróżnia się dwa podstawowe rodzaje spółek handlowych, czyli spółki osobowe oraz spółki kapitałowe. Wskazać by można szereg różnic w zakresie funkcjonowania oraz konstrukcji obu rodzajów spółek, jak i pewien zakres podobieństw. W przypadku jednej ze spółek kapitałowych, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można by także dokonać wyróżnienia…

Przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania – co dalej?

Przekazanie sprawy sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania – co dalej?

 • 16 lutego 2016
 • Kamil Cieżkowicz - aplikant adwokacki
 • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Niekiedy w toku postępowań cywilnych dochodzi do sytuacji gdy Sąd II instancji rozstrzyga, że sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania dowodowego w całości, z tego powodu uchyla wyrok Sądu I instancji i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania. Wskazana sytuacja jest szczególnie niekorzystna dla powodów, którzy często po długim postępowaniu pierwszoinstancyjnym, po którym osiągają wygraną przed Sądem I instancji,…

Dostęp do informacji o postępowaniu przetargowym

Dostęp do informacji o postępowaniu przetargowym

 • 9 lutego 2016
 • Aleksandra Pejczar – radca prawny
 • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Do podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji publicznych (w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej) wpływa coraz więcej wniosków w przedmiocie udostępnienia konkretnych informacji. Powodem tego zjawiska jest przede wszystkim bardzo szeroka definicja pojęcia informacji publicznej, która jednocześnie wyznacza zakres przedmiotowy ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie…

1 ... 3 4 5

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.