+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – czego możemy się z niej dowiedzieć?

Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych – czego możemy się z niej dowiedzieć?

Nadchodzące Andrzejki oraz zbliżający się czas świąteczno-noworoczny to doskonała okazja do udania się na urlop. Wiele osób zdecyduje się na skorzystanie z ofert przygotowanych przez biura podróży i udział w zorganizowanych imprezach turystycznych. By spędzić ten czas w możliwie spokojnej atmosferze, warto przed zakupem wycieczki sprawdzić, czy wybrany przez nas touroperator jest godny zaufania.

Taką możliwość zapewnia m.in. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych („Ewidencja”), prowadzona na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 1 marca 2018 r. w sprawie Ewidencji Organizatorów Turystki i Przedsiębiorców Ułatwiających Nabywanie Powiązanych Usług Turystycznych (Dz.U.2018.518). Ewidencja stanowi podstawowe źródło informacji dla przyszłych klientów organizatorów turystki i tzw. pośredników turystycznych. Dzięki niej możemy przede wszystkim sprawdzić, czy dany touroperator działa legalnie, w oparciu o wpis to rejestru działalności regulowanej. Informacja ta niewątpliwie powinna być podstawą przed podjęciem decyzji o zakupie wycieczki.

Ewidencja umożliwia także sprawdzenie czy dany podmiot:

  1. posiada zabezpieczenie finansowe na rzecz klientów, jego wysokość oraz okres obowiązywania,
  2. jest aktywny (nie zawiesił działalności),
  3. nie jest stroną postępowania o wykreślenie z rejestru,
  4. nie jest objęty zakazem prowadzenia działalności.

Ponadto w Ewidencji dostępna jest data wpisu do rejestru, która wskazuje od kiedy dany przedsiębiorca działa na rynku usług turystycznych, a więc jakie posiada doświadczenie w tej branży. Ponadto wymagane zabezpieczenia finansowe ustanawiane są w celu pokrycia ewentualnych kosztów, jakie mogłyby powstać w przypadku niewypłacalności biura podróży.

Są to koszty:

  1. kontynuacji imprezy turystycznej,
  2. powrotu z imprezy turystycznej, która została przerwana,
  3. zwrotu wpłat lub części wpłat wniesionych za imprezy turystyczne, które nie zostały zrealizowane.

Ewidencja prowadzona jest w formie elektronicznej pod adresem: https://ewidencja.ufg.pl/webcenter/portal/ewidencja. Biuro podróży można znaleźć m.in. po jego nazwie lub numerze NIP. Należy jednak pamiętać, że Ewidencja nie pozwala na sprawdzenie sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy, czy też informacji o jego ewentualnym zadłużeniu. Obowiązek wpisu nie obejmuje także agentów turystycznych. Tym niemniej jednak na pewno warto sprawdzić, czy wybrany przedsiębiorca działa legalnie i czy posiada zabezpieczenia finansowe, na wypadek jego niewypłacalności. Skorzystanie z Ewidencji jest bezpłatne i zajmuje tylko kilka chwil, a może uchronić nas przed nieudanym urlopem.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!