+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Czy dzieci są zobowiązane płacić alimenty na swoich rodziców?

Czy dzieci są zobowiązane płacić alimenty na swoich rodziców?

  • 27 grudnia 2018
  • Malwina Dubas - radca prawny
  • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Coraz częściej sądy zobowiązują już nie tylko rodziców do płacenia alimentów na rzecz swoich dzieci, ale również dorosłe dzieci do płacenia alimentów na rzecz swoich rodziców. Ocena, czy w danym przypadku dorosłe dziecko jest zobowiązane do płacenia alimentów na rzecz rodzica opiera się często na poczuciu słuszności i sprawiedliwości, przy uwzględnieniu niuansów konkretnej sprawy. W niniejszym artykule zostanie wskazane, czy dzieci są zobowiązane do płacenia alimentów na swoich rodziców i w jakiej sytuacji można uchylić się od tego obowiązku.

Obowiązek alimentacyjny w relacji dzieci – rodzice

Zgodnie z art. 128 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Powyższe oznacza, że zobowiązanymi do alimentacji są krewni w linii prostej, czyli osoby, z których jedna pochodzi od drugiej, np. rodzice – dzieci. Nikogo nie dziwi zatem, że istnieje obowiązek świadczeń alimentacyjnych rodziców na rzecz dzieci. Niemniej jednak obowiązek alimentacyjny może powstać także w innej relacji, tj. dzieci – rodzice.

Zasada wzajemności

Obowiązek alimentacyjny uzasadniony jest realiami społecznymi i ekonomicznymi, które nakazują nadać niektórym więziom moralnym wymiar prawnego obowiązku, albowiem nieuzasadnione jest jego przerzucanie na całe społeczeństwo. To pomiędzy osobami spokrewnionym w linii prostej co do zasady powinny występować najsilniejsze więzi moralne, które motywują obowiązek pomocy drugiemu człowiekowi. Mając na uwadze, że rodzice utrzymywali dziecko w przeszłości, to w pełni uzasadnione jest, że gdy stało się ono dorosłe, powinno zapewnić, na zasadzie wzajemności, środki utrzymania potrzebne rodzicom.

Są wyjątki

Art. 1441 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy stanowi, że zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Powyższe stanowi podstawę do uznania, że w niektórych wypadkach dorosłe dzieci będą mogły odmówić dostarczenia środków utrzymania, np. jeśli same go od rodzica nie otrzymały, albowiem rodzic je porzucił. Uchylenie się przez dzieci od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem rodzica będzie możliwe także w sytuacji nieodpowiedniego traktowania dzieci, niełożenia na ich utrzymania oraz znęcania się nad nimi.

Reasumując rodzic, który rażąco zaniedbywał swoje dzieci w okresie ich małoletniości, nie wywiązywał się odpowiednio ze swych obowiązków rodzicielskich, nie może skutecznie domagać się od tych (dorosłych już) dzieci alimentów na swoją rzecz. Takie żądanie, jako sprzeczne z zasadami społecznego współżycia, powinno podlegać oddaleniu. Nie można jednak zapominać, że ocena powyższego ma charakter niezwykle ocenny i wyrażana jest przez sąd na podstawie całokształtu materiału dowodowego i szczególnych okoliczności danego przypadku.

Tags: , , ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.