+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Nieopłacona faktura – jak odzyskać należność?

Nieopłacona faktura – jak odzyskać należność?

  • 27 września 2017
  • Adam Zeler - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Porady prawne

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą się spotkać z problemem, jakim jest nieopłacenie faktury, którą wystawiły osobie na rzecz której świadczyły usługi bądź dostarczały towar. Sytuacja taka nie powinna być lekceważona – im szybciej przedsiębiorca rozpocznie działania mające na celu odzyskanie swoich pieniędzy, tym lepiej.

Pierwszym krokiem w opisanej powyżej sytuacji powinno być nawiązanie kontaktu z dłużnikiem, na przykład drogą telefoniczną. Istnieje spora szansa, że zapomniał on o konieczności zapłaty albo z powodów niezależnych od siebie nie zdążył zapłacić. W takiej sytuacji krótka rozmowa powinna być wystarczająca do odzyskania należności. Możliwe jest jednak, że dłużnik nie opłacił faktury z powodu problemów finansowych. W trakcie rozmowy wierzyciel z dłużnikiem mogą ustalić warunki spłaty faktury, rozwiązując zaistniały problem polubownie.

Jeżeli nawiązanie kontaktu z dłużnikiem okazało się niemożliwe, bądź nie udało się go nakłonić do spłaty długu, koniecznym będzie wezwanie go do zapłaty. W wezwaniu, wysłanym listem poleconym, należy wskazać swoje dane, dane dłużnika, określić podstawę roszczenia, jego wysokość oraz wyznaczyć dodatkowy termin na spełnienie świadczenia. Dodatkowo należy wskazać, iż konsekwencją niezapłacenia długu jest naliczanie odsetek, a sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego.

Kiedy tak sporządzone i wysłane wezwanie do zapłaty okaże się bezskuteczne, następnym krokiem, który powinien być podjęty przez wierzyciela jest pozwanie dłużnika. Przed jego podjęciem wierzyciel powinien skompletować dokumenty, które posłużą jako dowód zawarcia umowy oraz jej wykonania. Takimi dowodami będzie przykładowo umowa w formie pisemnej, korespondencja między dłużnikiem a wierzycielem, a także potwierdzenie odbioru towaru lub usługi podpisane przez dłużnika. Sama faktura jest dowodem żądania zapłaty i roszczenie wymaga dodatkowego udowodnienia wskazanymi dokumentami. Jeżeli faktura została zaakceptowana przez dłużnika, jej moc dowodowa jest znacznie większa i może ona stanowić potwierdzenie istnienia umowy.

Pozew powinien zawierać dane dłużnika oraz wierzyciela, określać podstawę oraz wysokość roszczenia i odsetki, a także przedstawiać uzasadnienie, w którym opisane będą fakty, z których wynika, że żądanie jest zasadne. Istotnym elementem są także wnioski dowodowe. W pozwie powinno się również zamieścić informację czy podjęto próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu rozwiązania sporu oraz wyjaśnić dlaczego ich nie podjęto. W interesie wierzyciela jest także, by zażądać w pozwie zwrotu kosztów procesu wraz z opłatą sądową od pozwu. Jako załączniki do pozwu dodać należy dokumenty udowadniające zasadność żądania.

Tak sporządzony pozew wierzyciel powinien wysłać, załączając jego odpis, do właściwego sądu. Od tego momentu sprawa jest w rękach sądu, wierzyciel powinien uzbroić się w cierpliwość i wyczekiwać informacji o dalszym postępowaniu.

Tags:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.