+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Podpis elektroniczny – jak, kiedy i gdzie można go zastosować?

Podpis elektroniczny – jak, kiedy i gdzie można go zastosować?

  • 18 września 2017
  • Adam Zeler - aplikant radcowski
  • Kategoria wpisu: Okiem eksperta

Podpis elektroniczny jest naturalną konsekwencją upowszechnienia się internetu. Postępująca cyfryzacja napotkała jednak na swojej drodze problem prawny, a mianowicie kwestię podpisu pod dokumentem. Dokument w formie papierowej dla swojej ważności wymaga, co do zasady, własnoręcznego podpisu osoby, która dzięki niemu może zostać zidentyfikowana jako autor. Z oczywistych przyczyn odręczny podpis nie jest możliwą formą uwierzytelnienia pisma przesyłanego elektronicznie. Tu z pomocą przychodzi podpis elektroniczny, stanowiący certyfikat autentyczności dokumentu oraz tożsamości nadawcy dokumentu. Nie tylko umożliwia on podpisanie dokumentu przesyłanego elektronicznie, zapewnia on także ochronę przed manipulowaniem treścią dokumentu po jego podpisaniu oraz wiele innych zabezpieczeń, dających tej formie podpisu przewagę nad zwyczajnym podpisem.

Obowiązująca w Polsce od 2001 roku ustawa o podpisie elektronicznym została w ubiegłym roku uchylona przez ustawę implementującą rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE), zwane rozporządzeniem eIDAS. Celem zmian jest umożliwienie korzystania z polskich podpisów elektronicznych na terytorium całej Unii Europejskiej. Nowe przepisy weszły w życie 7 października 2016 roku.

Wraz z nowymi przepisami w polskim prawie pojawiły się nowe pojęcia: zaawansowany podpis elektroniczny oraz kwalifikowany podpis elektroniczny.

Zaawansowany podpis elektroniczny to podpis, który dzięki odpowiednim środkom technicznym jest jednoznacznie związany z dokumentem oraz autorem. Jest to podpis elektroniczny zapewniający poziom bezpieczeństwa wystarczający w relacjach między kontrahentami. Podpis ten wiąże się jednak z pewnymi ograniczeniami – do jego użycia konieczna jest niestety wymiana certyfikatów pomiędzy nadawcą a odbiorcą.

Kwalifikowany podpis elektroniczny jest z kolei szczególną formą podpisu zaawansowanego, która spełnia dodatkowe wymagania techniczne. Taki podpis wymaga korzystania z odpowiedniego certyfikatu oraz klucza prywatnego przechowywanego na karcie kryptograficznej. Do użycia tego rodzaju podpisu konieczne jest zamówienie zestawu od dostawcy usługi e-podpisu. Chcąc podpisać dany dokument, wprowadzamy do czytnika kartę, wpisujemy PIN i z użyciem aplikacji możemy dokonać podpisu. Od tej chwili każda zmiana w treści dokumentu uczyni podpis nieważnym, co daję gwarancję bezpieczeństwa przed fałszowaniem treści dokumentu.Tego rodzaju podpis wykorzystywany może być w kontaktach z urzędami, na przykład przy składaniu deklaracji VAT.

Tags:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.