+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Odszkodowania i zadośćuczynienia

Zakres usług:

Pomoc prawna, w tym zastępstwo procesowe, w sprawach dotyczących odszkodowań i zadośćuczynień:

  • za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej
  • za szkodę wyrządzoną przez wydanie aktu normatywnego, wydanie prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji, niewydanie orzeczenia lub decyzji, niewydanie aktu normatywnego
  • za szkodę wyrządzoną na osobie przez zgodne z prawem wykonywanie władzy publicznej
  • za szkodę wyrządzoną przez małoletniego lub zwierzę
  • za szkodę wyrządzoną wyrzuceniem, wylaniem lub spadnięciem przedmiotu z pomieszczenia
  • za szkodę wyrządzoną przez zawalenie się budowli lub oderwanie się jej części
  • za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym
  • z tytułu wypadków komunikacyjnych
  • za błędy lekarskie
  • związanych z ograniczeniem prawa własności nieruchomości

.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.