+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Prawo energetyczne

Zakres usług:

  • obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze odnawialnych źródeł energii
  • wsparcie prawne w procesie budowy odnawialnych źródeł energii (biogazowni, farm wiatrowych, elektrowni wiatrowych, elektrowni wodnych)
  • wsparcie prawne przy projektowaniu, negocjowaniu oraz implementacji umów dotyczących sprzedaży, przesyłu, dystrybucji energii oraz umów o przyłączenie do sieci
  • uzyskiwanie koncesji na wytwarzanie, obrót, przesył, dystrybucję oraz magazynowanie paliw oraz energii
  • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Regulacji Energetyki
  • ekspertyzy i opinie prawne w zakresie prawa energetycznego i jego wpływu na działalność przedsiębiorstw energetycznych

.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.