+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Prawo wodne / ochrony środowiska

Zakres usług:

 • pomoc prawna w zakresie zagadnień związanych ze zbiorowym zaopatrywaniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków
 • opiniowanie, sporządzanie oraz negocjowanie umów dotyczących projektowania, wykonywania oraz utrzymywania urządzeń wodnych
 • reprezentacja w postępowaniu o wydanie pozwolenia wodnoprawnego oraz zezwoleń z zakresu rybactwa śródlądowego
 • obsługa prawna podmiotów uprawnionych do rybactwa
 • analiza prawna w zakresie prawa własności wód
 • wsparcie prawne w sprawach związanych z ustaleniem linii brzegu
 • konstruowanie i analiza umów funkcjonujących w obrocie morskim
 • dochodzenie odszkodowań za szkody w wodach
 • reprezentacja w postępowaniach przed Generalnym i Regionalnymi Dyrektorami Ochrony Środowiska oraz Organami Inspekcji Ochrony Środowiska oraz przed innymi organami administracji publicznej
 • doradztwo przy prowadzeniu inwestycji z zakresu ochrony środowiska na etapach postępowania lokalizacyjnego oraz procesu budowlanego
 • zakładanie i rejestracja spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji obejmujących swoim przedmiotem działania zagadnienia ochrony środowiska
 • obsługa prawna przedsiębiorców w zakresie prawa ochrony środowiska i prawa przyrody, w tym m.in. w obszarze gospodarki wodno – ściekowej
 • sporządzanie audytów w zakresie przepisów o ochronie środowiska
 • sporządzanie analiz przedsięwzięć inwestycyjnych pod kątem ich zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska oraz ocena ryzyk związanych z ich przeprowadzeniem
 • reprezentacja w postępowaniach dotyczących wycinki drzew

.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.