+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Prawo pracy / ubezpieczenie społeczne

Zakres usług:

  • opracowywanie i weryfikacja dokumentacji pracowniczej dotyczącej zatrudnienia (umów, regulaminów, porozumień, zarządzeń i innych regulacji wewnętrznych)
  • redagowanie indywidualnych umów o pracę, jak również kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji oraz umów dotyczących odpowiedzialności materialnej pracowników
  • wsparcie prawne w zakresie zakończenia stosunku pracy, w tym w zakresie zwolnień grupowych
  • reprezentacja w sprawach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu wypadku przy pracy oraz wypadku w drodze do pracy i z pracy
  • doradztwo w zakresie postępowań dotyczących odpowiedzialności pracowniczej, w tym w zakresie nakładania kar porządkowych
  • reprezentacja przed sądami pracy w sprawach związanych ze stosunkiem pracy, w tym w sprawach dotyczących dyskryminacji i mobbingu
  • reprezentacja w postępowaniach z zakresu ubezpieczeń społecznych
  • sporządzanie odwołań od decyzji organów rentowych
  • reprezentacja podczas postępowań kontrolnych dotyczących pracowników

.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.