+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Prawo spółek / prawo upadłościowe

Zakres usług:

  • doradztwo na każdym etapie funkcjonowania podmiotów prawnych
  • prowadzenie negocjacji z wierzycielami
  • doradztwo w zakresie restrukturyzacji zadłużenia
  • analiza i ocena prawna skutków ogłoszenia upadłości
  • analiza prawna w zakresie zaistnienia przesłanek do ogłoszenia upadłości oraz do wszczęcia postępowania naprawczego
  • sporządzanie wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłoszeń wierzytelności oraz wniosków o orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej
  • zastępstwo procesowe w postępowaniach upadłościowych i likwidacyjnych, w tym w sprawach związanych z wyłączeniem z masy upadłości składników majątku osoby trzeciej

.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.