+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Prawo autorskie / własność przemysłowa

Zakres usług:

  • opracowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów dotyczących: ochrony autorskich praw osobistych, niemajątkowych praw autorskich, licencji na korzystanie z utworów, niemajątkowych praw wynikających z opatentowania wynalazków lub rejestracji wzorów użytkowych i zdobniczych, znaków towarowych, ochrony praw twórcy projektu wynalazczego, ochrony innych praw niemajątkowych oraz związanych z przenoszeniem autorskich praw majątkowych
  • opracowywanie i przygotowywanie regulaminów korzystania z dóbr niematerialnych (regulaminy dla stron internetowych i sklepów internetowych), jak również znaków towarowych
  • wsparcie prawne w zakresie ochrony wszelkiego rodzaju know-how i programów komputerowych
  • wsparcie prawne przy dochodzeniu roszczeń z tytułu niewykonanych lub nienależycie wykonanych umów
  • mediacja dotycząca sporów z prawem własności przemysłowej i prawem autorskim
  • reprezentacja przed organami administracji publicznej
  • reprezentacja przed sądami w postępowaniach dotyczących praw własności intelektualnej oraz praw autorskich

.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.