+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami

Zakres usług:

  • analiza prawna w zakresie wymagalności oraz przedawnienia wierzytelności
  • analiza prawna i weryfikacja kontrahentów pod kątem ich wypłacalności
  • restrukturyzacje finansowe
  • windykacja przedsądowa (wezwanie dłużnika do zapłaty, ustalenie sposobu i terminu spłaty należności z dłużnikiem, nadzorowanie dokonywania spłat)
  • windykacja sądowa (zastępstwo procesowe w sprawach dotyczących dochodzenia należności na drodze sądowej z wykorzystaniem instrumentów postępowania zabezpieczającego, sporządzanie pism inicjujących postępowanie (pozwów) oraz innych pism procesowych w trakcie procesu, pomoc prawna przy uzyskaniu klauzuli wykonalności i przekazanie sprawy do egzekucji komorniczej)
  • egzekucja komornicza (nadzór nad toczącym się postępowaniem komorniczym, reprezentacja wierzycieli lub dłużników w postępowaniu egzekucyjnym, kontrola dokonywanych spłat przez dłużnika, sporządzanie wniosków o wszczęcie egzekucji oraz pism w toku egzekucji, w tym skarg na czynności komornika, wniosków o wydanie dalszego tytułu wykonawczego, wniosków o ograniczenie egzekucji, pozwów o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności)

.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.