+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Spory pracownicze – planowane zmiany w k.p.c.

Spory pracownicze – planowane zmiany w k.p.c.

  • 18 października 2018
  • Aleksandra Pejczar – radca prawny
  • Kategoria wpisu: Aktualności

Planowana reforma postępowania cywilnego ma dotyczyć przepisów regulujących spory pracownicze. Celem w/w nowelizacji jest przyspieszenie i usprawnienie postępowania. O konkretnym kształcie zmian dowiemy się oczywiście po wejściu przedmiotowej nowelizacji w życie, niemniej jednak już teraz warto zasygnalizować najważniejsze z projektowanych zmian, które mogą wpłynąć na sposób procedowania spraw pracowniczych. Zgodnie z intencją autorów nowelizacji zmiany mają polegać m. in. na:

1) wprowadzeniu możliwości nałożenia na pracodawcę w wyroku, na wniosek pracownika, obowiązku dalszego zatrudnienia pracownika do czasu prawomocnego zakończenia postępowania – w przypadku uznania wypowiedzenia umowy o pracę za bezskuteczne albo przywrócenia do pracy,

2) wprowadzeniu instytucji nadużycia prawa procesowego, zakazującej czynienia stronom i uczestnikom postępowania z uprawnienia przewidzianego w przepisach postępowania użytku niezgodnego z celem, dla którego je ustanowiono,

3) wprowadzeniu możliwości nagrywania posiedzeń przez pracownika i pracodawcę po uprzedzeniu Sądu (bez konieczności uzyskania zgody Sądu),

4) wyznaczaniu przez Przewodniczącego posiedzeń przygotowawczych celem zaplanowania i organizacji toku postępowania, a także przygotowania planu rozprawy (skierowanie sprawy na rozprawę zamiast na posiedzenie przygotowawcze będzie mogło nastąpić tylko wyjątkowo),

5) wprowadzeniu możliwości oddalenia przez Sąd powództwa na posiedzeniu niejawnym, bez doręczenia odpisu pozwu pozwanemu i bez rozpoznania wniosków złożonych z pozwem, jak również – w razie zaskarżenia takiego wyroku apelacją – możliwości rozpoznania apelacji na posiedzeniu niejawnym, bez doręczenia jej odpisu pozwanemu i bez rozpoznania wniosków złożonych wraz z apelacją,

6) wprowadzeniu możliwości składania zeznań na piśmie.

Tags:

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.