+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Wyodrębnienie pomieszczenia a koszty uzyskania przychodu

Wyodrębnienie pomieszczenia a koszty uzyskania przychodu

  • 28 lutego 2019
  • Aleksandra Pejczar – radca prawny
  • Kategoria wpisu: Poradnik

Wyodrębnienie pomieszczenia w mieszkaniu nie jest już uznawane przez organy podatkowe za warunek konieczny zaliczenia kosztów związanych z utrzymaniem i eksploatacją lokalu mieszkalnego do kosztów uzyskania przychodu w rozumieniu art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Takie stanowisko wynika choćby z interpretacji podatkowej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 grudnia 2017 roku.

Jeszcze jakiś czas temu zdecydowanie przeważały sytuacje, w których w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu wliczenie wydatków związanych z utrzymaniem tego mieszkania (czyli np. wydatków z tytułu czynszu i mediów) do kosztów uzyskania przychodu nie było kwestionowane przez organy podatkowe wyłącznie wówczas, gdy w lokalu mieszkalnym zostało wyodrębnione pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Tylko w takim przypadku – zdaniem organów podatkowych – możliwe było określenie, w jakiej części koszty utrzymania lokalu związane są z prowadzeniem działalności gospodarczej i – w konsekwencji – mogą stanowić koszt uzyskania przychodu, a w jakiej z życiem prywatnym przedsiębiorcy.

Obecnie organy podatkowe coraz częściej korzystnie dla przedsiębiorców interpretują w/w przepisy, uznając, że w przypadku, gdy prowadzenie działalności gospodarczej nie jest możliwe bez korzystania z lokalu, to warunek z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest spełniony. Ponadto Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zaznaczył, że ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych „nie warunkuje możliwości zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków poniesionych na czynsz czy media od wyodrębnienia pomieszczenia, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza”.

Oczywiście z powyższego nie wynika możliwość uwzględnienia przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w mieszkaniu w kosztach uzyskania przychodu wszystkich wydatków poniesionych na utrzymanie mieszkania. Przedsiębiorca nadal zobowiązany jest określić tę część wydatków, która ma związek z prowadzoną działalnością gospodarczą i uzyskiwanym przychodem.

Tags: , , , , ,

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.