+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Ksymena Mamińska


Ksymena Mamińska
radca prawny nr WR 2160

Ksymena Mamińska

+48 717 925 195 lub 196

kmaminska@kuznicki-pasieka.pl

 

 

Ratio legis est anima legis

Rys zawodowy

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego. Po odbyciu aplikacji radcowskiej złożyła egzamin i w 2011 roku została wpisana na listę radców prawych prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu.

W 2005 roku rozpoczęła współpracę z Kancelarią Prawną, a w 2010 r. dołączyła do grona wspólników Kancelarii Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. k.

Posiada szerokie doświadczenie w przygotowywaniu procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorców, w doradztwie prawnym w ramach stałej obsługi przedsiębiorców, w tym w negocjowaniu kontraktów, jak również w procesach sądowych i innych postępowaniach przed sądami powszechnymi i organami administracji publicznej.

W kręgu zainteresowań znajdują się przede wszystkim: prawo spółek handlowych (organizacja, funkcjonowanie, przekształcenia i fuzje), branża energetyczna (zwłaszcza energetyka wodna) oraz prawo autorskie i własność przemysłowa.

Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

Specjalizacje

 


FORMULARZ KONTAKTOWY

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!