+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Maciej Kuźnicki


Maciej Kuźnicki
radca prawny nr WR 1331

Maciej Kuźnicki

+48 717 925 195 lub 196

mkuznicki@kuznicki-pasieka.pl
 


RYS ZAWODOWY

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Po ukończeniu aplikacji sądowej orzekał w Wydziale I Cywilnym Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Śródmieścia, najpierw jako asesor, następnie jako sędzia.

W 2002 r. został wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych we Wrocławiu, a w 2003 r. założył wraz z radcą prawnym Sławomirem Pasieką Kancelarię Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Spółka partnerska, która obecnie funkcjonuje jako spółka jawna.

W trakcie dotychczasowej aktywności zawodowej prowadził oraz współpracował przy prowadzeniu wielu spraw z różnych gałęzi prawa, w znakomitej większości zakończonych sukcesem. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie gospodarczym, zarządzaniu wierzytelnościami oraz odszkodowaniach, a także arbitrażu i mediacjach.

Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i konferencjach naukowych. Biegle posługuje się językiem angielskim.

SPECJALIZACJE


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.