+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Zasady współpracy

Kancelaria wykonuje zlecone czynności w swojej siedzibie lub w innym wskazanym przez Klienta miejscu, w tym w razie potrzeby świadczy doradztwo i pomoc prawną na spotkaniach negocjacyjnych, dyżurach, w urzędach lub w siedzibach przedsiębiorców.

Usługi kancelarii świadczone są przy zachowaniu należytej staranności oraz przy poszanowaniu zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Zasady wynagradzania uzależnione są od wymagań klientów oraz charakteru świadczonej obsługi prawnej, w tym stopnia jej skomplikowania, złożoności, precedensowego bądź nietypowego charakteru, a także miejsca i terminu świadczenia usług oraz niezbędnego nakładu pracy. Usługi świadczone są w ramach stałej obsługi prawnej bądź też w zakresie realizacji pojedynczych zleceń.  Klienci informowani są na bieżąco o poświęconym ich sprawom czasie i podjętych czynnościach.

W rozliczeniach z Klientami stosujemy różne systemy dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta:

Opcja  I

System rozliczenia godzinowego, w którym wysokość wynagrodzenia określana jest na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej.

Opcja II

System ryczałtowo-godzinowy, z ustaloną kwotą stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach ustalonego limitu godzin, a w przypadku jego przekroczenia, z rozliczeniem według umówionej stawki godzinowej.

Opcja III

System wynagrodzenia kwotowego, z ustalaną indywidualnie z Klientem konkretną kwotą wynagrodzenia za realizację zlecenia.

Opcja IV

System wynagrodzenia ryczałtowego, z ustaloną stawką miesięczną za określony w umowie zakres usług.

Elementem dodatkowym umowy może być również honorarium za pomyślny wynik sprawy (success fee). Wymienione powyżej modele rozliczeń nie wykluczają współpracy na innych zasadach (ustalonych indywidualnie z Klientem). W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie prosimy o kontakt z Kancelarią.


FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.