Kancelaria
Kuźnicki&Pasieka

Zasady współpracy

Świadczymy usługi w siedzibie Kancelarii lub w miejscu ustalonym z Klientem. W razie potrzeby oferujemy także doradztwo i pomoc prawną na spotkaniach negocjacyjnych, dyżurach, w urzędach lub w siedzibach przedsiębiorców. Dysponujemy odpowiednimi narzędziami i rozwiązaniami teleinformatycznymi do przeprowadzenia spotkań online na życzenie Klienta.

Nasze usługi

świadczymy przy zachowaniu należytej staranności oraz poszanowaniu zasad Kodeksu Etyki Radcy Prawnego.

Maciej Kuznicki

Wycena usług prawnych

Zasady wynagrodzeń uzależnione są od wymagań Klientów oraz charakteru świadczonej obsługi prawnej. Składa się na nie m.in. stopień złożoności, nakład pracy, precedensowy bądź nietypowy charakter, a także miejsca i termin świadczenia usług.

Przed przystąpieniem do działania podajemy klientom szacunkowy koszt realizacji zleconego zadania.

Formy współpracy

Usługi wykonywane są w ramach:

  • stałej obsługi prawnej,
  • realizacji indywidualnych zleceń.

Na bieżąco informujemy Klientów o czasie poświęconym na rzecz ich sprawy oraz podjętych czynnościach.

Sławomir Pasieka zd2

Wybierz wariant dla siebie

System rozliczenia godzinowego

Wysokość wynagrodzenia określamy na podstawie liczby przepracowanych godzin i ustalonej stawki godzinowej.

System ryczałtowo-godzinowy

Bazuje na ustalonej kwocie stałego wynagrodzenia miesięcznego w granicach określonego limitu godzin. W przypadku przekroczenia limitu przy rozliczeniu stosujemy umówioną stawkę godzinową.

System wynagrodzenia kwotowego

To indywidualnie ustalana z Klientem kwotą wynagrodzenia za całościową realizację zlecenia.

Success fee

Elementem dodatkowym umowy do powyższych opcji może być honorarium za pomyślny wynik sprawy (tzw. success fee).

Indywidualny model współpracy

Wymienione powyżej modele rozliczeń nie wykluczają współpracy na innych zasadach – ustalonych indywidualnie z Klientem. W celu uzyskania szczegółowych informacji w tym zakresie – SKONTAKTUJ SIĘ Z NASZĄ KANCELARIĄ.

Zapytaj, jak możemy Cię wesprzeć

+48 71 79 25 195 lub 196