+48 717 925 195 lub 196
kancelaria@kuznicki-pasieka.pl

Blog

Sprzedaż nieruchomości z oczkiem wodnym a prawo pierwokupu Skarbu Państwa

Sprzedaż nieruchomości z oczkiem wodnym a prawo pierwokupu Skarbu Państwa

Nowe regulacje dotyczące oczek wodnych Po wejściu w życie nowej ustawy Prawo wodne oraz w związku z realizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej programem „Moja Woda” pojawiły się wątpliwości czy budowa oczka wodnego na działce nie spowoduje powstania po stronie Skarbu Państwa prawa pierwokupu takiej nieruchomości? Jak stanowi…

Jak założyć firmę – aspekt prawny

Jak założyć firmę – aspekt prawny

  • 15 lipca 2019
  • Aleksandra Pejczar – radca prawny
  • Kategoria wpisu: Poradnik

Działalność gospodarczą można podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po dokonaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. W ramach niniejszego artykułu zostaną przedstawione podstawowe wymogi w zakresie założenia jednoosobowej działalności gospodarczej, wymagającej zasadniczo zarejestrowania w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

1 2 3 ... 28

FORMULARZ KONTAKTOWY

Kancelaria Radców Prawnych Maciej Kuźnicki, Sławomir Pasieka Sp. j.